Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bochni
ul. gen. Tadeusza Jakubowskiego 3
32-700 Bochnia
tel./fax:  14 612 69 75
               14 611 33 39
               14 612 61 65
 

Zgłoszenie lokalu do Banku Nieruchomości

user home   Bank Nieruchomości został stworzony z myślą o członkach i mieszkańcach Spółdzielni Mieszkaniowej w Bochni, którzy są zainteresowani kupnem, sprzedażą, zamianą lub wynajmem lokalu, znajdującego się w zasobach naszej Spółdzielni.
Jego celem jest ułatwienie członkom i mieszkańcom poszukiwania interesujących ich ofert.
   Działalność Banku Nieruchomości polega na zbieraniu i udostępnianiu informacji, jednak to sam zainteresowany musi znaleźć odpowiadającą mu ofertę i skontaktować się z potencjalnym kontrahentem w celu dokonania dalszych czynności związanych z transakcją.
Informacje odnośnie ofert kupna, sprzedaży, zamiany lub wynajmu będą prezentowane na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Spółdzielni.
Opublikowanie ogłoszenia nastąpi po wypełnieniu i złożeniu w Spółdzielni (pokój nr 46) odpowiedniego formularza zgłoszeniowego. Formularz można pobrać w biurze Spółdzielni lub na naszej stronie internetowej poniżej. Ogłoszenie będzie zamieszczone bezpłatnie na okres 60 dni. Kolejne okresy publikacji ogłoszenia należy uzgodnić ze Spółdzielnią.
   Oferent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Spółdzielni o rezygnacji ze złożonej oferty.

Uwaga!

Spółdzielnia nie jest pośrednikiem w transakcjach dokonywanych pomiędzy stronami, a prowadzony Bank Nieruchomości ma jedynie charakter czysto informacyjny.
Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za:
 - roszczenia związane z rozliczeniami między osobami korzystającymi z Banku Nieruchomości,
 - zgodność danych i opisu podanymi w ogłoszeniach ze stanem faktycznym,
 - prawdziwość danych kontaktowych zawartych w ogłoszeniach.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo zawieszenia działania Banku Nieruchomości w dowolnym czasie i na dowolny okres.

 
Formularze zgłoszeniowe ofert:
 
 
Copyright © 2021 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bochni. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates