Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bochni
ul. gen. Tadeusza Jakubowskiego 3
32-700 Bochnia
tel./fax:  14 612 69 75
               14 611 33 39
               14 612 61 65
 

Sprawy Administracyjne i Zgłaszanie Usterek

Biuro Spółdzielni, kl. III, pok. nr 46
nr tel. wew. 39, 40
 • Nadzór i kontrola utrzymania porządku w osiedlach
 • Nadzór i kontrola utrzymania zieleni oraz dróg w osiedlach
 • Nadzór i kontrola usług wywozu nieczystości
 • Zgłoszenia urodzeń, zgonów, udokumentowanie meldunków
 • Zmiana liczby osób do naliczeń – udokumentowanie
 • Sprawy użytkowania pomieszczeń wspólnego użytku
 • Współpraca z Policją, Strażą Miejską, Sanepidem
 • Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Współpraca z Urzędem Miasta Bochnia
 • Sprawy skarg i zakłócania spokoju
 • Sprawy wynajmu lokali użytkowych
 • Sprawy dzierżawy terenu
 • Sprawy dotyczące najmu garaży
 • Sprawy terenowo-prawne
 • Rozliczanie wody
 • Rozliczanie centralnego ogrzewania
 • Przyjmowanie zgłoszeń usterek i awarii technicznych w godzinach pracy Spółdzielni.
Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
(w godzinach od 1500 do 2200)
Zakład Instalacyjno-Remontowo-Budowlany Lucjan Kolarz
tel. 14 611 10 58, tel. komórkowy 502 914 432

 

 
Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bochni. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates