Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bochni
ul. gen. Tadeusza Jakubowskiego 3
32-700 Bochnia
tel./fax:  14 612 69 75
               14 611 33 39
               14 612 61 65
 

Sprawy Członkowsko-Mieszkaniowe i Samorządowe

Biuro Spółdzielni, pok. nr 2
nr tel. wew. 34
  • Udzielanie informacji w sprawach członkowskich i o tytułach prawnych do lokali.
  • Prowadzenie rejestru Członkowskiego
  • Prowadzenie rejestru Ksiąg Wieczystych dla lokali
  • Sprawy nabycia własnościowego prawa do lokalu
  • Sprawy nabycia prawa odrębnej własności do lokalu
  • Wykluczenia z członkostwa
  • Sprawy spadków – postanowienia Sądowe
  • Sprawy po zgonach i rozwodach
  • Wydawanie zaświadczeń do Wydziału Ksiąg Wieczystych, Notariusza, Sądu
  • Udostępnianie Członkom dokumentów Spółdzielni

 

 
Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bochni. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates