Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bochni
ul. gen. Tadeusza Jakubowskiego 3
32-700 Bochnia
tel./fax:  14 612 69 75
               14 611 33 39
               14 612 61 65
 

Sprawy Opłat za Lokale

Biuro Spółdzielni, pok. nr 6
nr tel. wew. 45, 41
  • Sprawy związane z opłatami za lokale mieszkalne
  • Sprawy dotyczące zadłużeń i windykacji
  • Sprawy sądowe i komornicze dotyczące zaległości w opłatach za lokale
  • Wydawanie zaświadczeń w/w sprawach
  • Odsetki od nieterminowych wpłat
  • Dodatki mieszkaniowe
  • Sprawy ubezpieczeń indywidualnych lokali mieszkalnych
 
 

 

 
Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bochni. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates