Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bochni
ul. gen. Tadeusza Jakubowskiego 3
32-700 Bochnia
tel./fax:  14 612 69 75
               14 611 33 39
               14 612 61 65
 
Segregacja odpadów

     Wprowadzony od 1 lipca 2017 r. Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) obowiązuje na terenie całego kraju, a odpady komunalne muszą być zbierane w podziale na cztery główne frakcje oraz odpady zmieszane, wg poniższego zestawienia:    
•  PAPIsegregacja odpadowER (pojemnik koloru niebieskiego),
•  METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (pojemnik koloru żółtego),
•  SZKŁO (pojemnik koloru zielonego),
   Jeżeli frakcję zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,
   to stosuje się:
   - szkło bezbarwne (pojemnik koloru białego),
   - szkło kolorowe (pojemnik koloru zielonego).
•  BIO (pojemnik koloru brązowego),
•  ODPADY ZMIESZANE (pojemnik koloru czarnego / szarego).
 
      Główna zasada Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.
Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.
     Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w zorganizowanych przez gminy Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdujących się w Bochni przy ul. 20-go Stycznia 15 (baza BZUK) oraz w Nowym Wiśniczu przy ul. Jana Matejki (teren składowiska odpadów komunalnych).
     Informacje na temat PSZOK-ów oraz godzin ich otwarcia można sprawdzić m.in. na stronach internetowych:

http://bochnia.eu/miasto/ustawa-smieciowa/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych/

http://nowywisnicz.pl/samorzad/urzad-miejski/gospodarka-odpadami/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych/

 
Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowej segregacji odpadów znajdują się poniżej.
 

PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW.

 

 METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

(pojemnik koloru żółtego)

NALEŻY WRZUCAĆ NIE NALEŻY WRZUCAĆ
 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach (np. PET)
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
 • opakowania po środkach czystości
  (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
 • plastikowe torby, worki, reklamówki,
  inne folie,
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach,
 • puszki po konserwach,
 • folię aluminiową,
 • kapsle, zakrętki od słoików,
 • drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki,
  narzędzia itp.)
 • butelek i pojemników z zawartością,
 • plastikowych zabawek,
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
 • opakowań po olejach silnikowych,
 • części samochodowych,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • puszek i pojemników po farbach
  i lakierach,
 • opakowań po środkach chwastobójczych
  i owadobójczych,
 • styropianu,
 • gumy,
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.
Przed włożeniem butelek i puszek do pojemnika na odpady
należy je opróżnić oraz zgnieść.
  

PAPIER

(pojemnik koloru niebieskiego)

NALEŻY WRZUCAĆ NIE NALEŻY WRZUCAĆ
 • gazety i czasopisma,
 • zeszyty i książki,
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
 • katalogi, ulotki, prospekty,
 • opakowania z papieru,
 • karton i tekturę oraz zrobione z nich opakowania,
 • papier pakowy.
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych,
 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią,
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
 • opakowań typu Tetra Pak tj. kartonów
  po mleku i napojach,
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań
  z papieru (np. opakowania po maśle, margarynie czy twarogu),
 • naczyń jednorazowych
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet,
 • kalki, papieru termicznego i faksowego.
Przed wrzuceniem papieru do pojemnika na odpady należy usunąć wszystkie zszywki, klamerki i inne elementy metalowe lub plastikowe.  

SZKŁO

(pojemnik koloru zielonego)

NALEŻY WRZUCAĆ NIE NALEŻY WRZUCAĆ
 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności
  (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
 • szklane opakowania po kosmetykach
  (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
 • żarówek i świetlówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych, rtęciowych,
 • reflektorów,
 • szkła okularowego,
 • szkła żaroodpornego,
 • zniczy z zawartością wosku,
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
 • luster,
 • szyb okiennych i zbrojonych,
 • ekranów i lamp telewizyjnych,
 • szyb samochodowych,
 • termometrów i strzykawek.
Przed wrzuceniem do pojemnika na odpady szkło należy opróżnić i umyć.
Butelki należy wrzucać bez nakrętek i korków.
Mogą występować osobne pojemniki na szkło białe i kolorowe.
 

ODPADY BIODEGRADOWALNE

(pojemnik koloru brązowego)

NALEŻY WRZUCAĆ NIE NALEŻY WRZUCAĆ
 • odpadki warzywne i owocowe
  (w tym obierki itp.),
 • resztki jedzenia,
 • skorupki jajek,
 • fusy po kawie i herbacie,
 • drobne gałęzie drzew i krzewów,
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty,
 • trociny i korę drzew,
 • niezaimpregnowane drewno.
 • odpadów higienicznych (np. pieluchy, podpaski, waciki),
 • kości zwierząt,
 • oleju jadalnego,
 • odchodów zwierząt,
 • popiołu,
 • leków,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF,
 • ziemi i kamieni,
 • innych odpadów komunalnych
  (w tym niebezpiecznych).
     

ODPADY ZMIESZANE

(pojemnik koloru czarnego / szarego)

NALEŻY WRZUCAĆ NIE NALEŻY WRZUCAĆ
   odpady, których nie można zakwalifikować do któregokolwiek z innych frakcji zabieranych selektywnie np.:
 • popiół,
 • odpady higieniczne (np. pieluchy, podpaski, waciki),
 • styropian,
 • porcelanę,
 • lustra.
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • opakowań po olejach silnikowych,
 • leków,
 • baterii,
 • sprzętu AGD,
 • opon,
 • odpadów niebezpiecznych.

 Należy pamiętać, że warunkiem bezwzględnym odbioru odpadów wg niższej stawki jest prawidłowe ich segregowanie i wrzucanie do odpowiednich pojemników,
a w szczególności niewrzucanie do pojemników na odpady zmieszane
odpadów podlegających segregacji.

    

Przeterminowane leki można bezpłatnie zwrócić do następujących aptek:
Bochnia
1. Apteka „Remedium II” w supermarkecie „Cold”, ul. Krakowskie Przedmieście 19
2. Apteka Prywatna s.c. Kowal Zbigniew, Kukla Leszek, ul. Wojska Polskiego 5
3. Apteka Prywatna „Floris” U. Tomczyk, M. Jacak Sp. J, ul. Floris 12
4. Apteka Prywatna „Floris” U. Tomczyk, M. Jacak Sp. J, Galeria "RONDO", ul. Partyzantów 2a
5. Apteka „J & G Suwara” Sp. J, ul. Gołębia 1
6. Apteka Farmacja 24 ARC-INVEST Sp. z o.o, ul. Różana 19
7. Apteka Rynek 9
8. Apteka Prima, ul. Krakowska 26
9. ZIKO Apteka, ul. Kościuszki 1
Nowy Wiśnicz
1. Apteka „Centrum Zdrowia” Rynek 13
2. Apteka „Rumianek” Rynek 20.

Ubrania i tekstylia można wyrzucać do kontenerów ustawionych na terenie miasta.

Zużyte baterie zbierane są w placówkach oświatowych na terenie miasta oraz w budynku Urzędu Miasta Bochnia (Punkt Obsługi Klienta).

Stary lub zepsuty sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, komputery, telefony, żelazka itp.) można oddać w sklepie, w momencie zakupu nowego sprzętu.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz odpady wielkogabarytowe będą także odbierane bezpośrednio od mieszkańców według harmonogramu.

Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych można oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 Poinformuj swoich znajomych i sąsiadów o zasadach segregacji odpadów
w gospodarstwach domowych.

 
CIEKAWOSTKI
♦  statystyczny Polak zużywa rocznie ponad 60 kg papieru,
  1 tona makulatury to uratowane 17 drzew,
  papier makulaturowy może być poddany odzyskowi nieskończoną ilość razy,
  odzyskanie papieru gazetowego wymaga o połowę mniej energii niż wytworzenie nowego papieru
    z drzew,
  co godzinę Polacy wyrzucają 150 000 butelek z tworzyw sztucznych,
♦  woreczek z tworzywa sztucznego rozkłada się 300 lat, a butelka z tworzywa sztucznego 500 lat,
♦  powtórne przerobienie tworzywa sztucznego oszczędza złoża naturalne (węgiel, ropa naftowa)
    i energię,
  statystyczny Polak spożywa rocznie zawartość prawie 50 puszek,
  puszka aluminiowa rozkłada się od 50 do 100 lat,
  z jednej puszki aluminiowej można zrobić nową jedna puszkę, odzysk aluminium z puszek można
   prowadzić w nieskończoność,
♦  w ciągu tygodnia Polacy wyrzucają ponad 3 miliony słoików i butelek szklanych,
  1 tona odzyskanego szkła powoduje zaoszczędzenie 1 tony surowca, z którego można byłoby zrobić
    nowe szkło,
  można uznać że szkło nie ulega rozkładowi (chyba że za 4 tys. lat), może natomiast być przetwarzane
    nieograniczoną ilość razy.
 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bochni

 
get info1 Zapraszamy do zapoznania się również z artykułem "Dlaczego warto segregować śmieci?"
 
 
 
Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bochni. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates