Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bochni
ul. gen. Tadeusza Jakubowskiego 3
32-700 Bochnia
tel./fax:  14 612 69 75
               14 611 33 39
               14 612 61 65
 

Wywóz odpadów wielkogabarytowych - Terminy 2024 rok


Odpady wielkogabarytowe 1   Informujemy, że w 2024 roku odbiór odpadów wielkogabarytowych z zasobów Spółdzielni zlokalizowanych w Bochni będzie  wykonany jednokrotnie według harmonogramu określonego przez Gminę Miasta Bochnia.
Można wystawić następujące odpady: meble, kanapy, fotele, stoły, łóżka, materace, rowery, wózki dziecięce, dywany, pierzyny, zużyte opony samochodowe z pojazdów o dmc do 3,5 t (max. 4 sztuki), pralki, lodówki, telewizory, drzwi bez szyb, ramy szyb okiennych, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki.
Nie wolno wystawiać: części samochodowych, odpadów toksycznych, wiader po farbach i olejach, gruzu, umywalek, muszli klozetowych, brodzików, papy odpadowej, styropianu dociepleniowego, odpadów poremontowych i budowlanych.

   Prosimy o przestrzeganie ustalonych terminów odbiorów, które odbywają się w ramach comiesięcznej opłaty. Natomiast wystawianie odpadów wielkogabarytowych w innych terminach powoduje ponoszenie dodatkowych kosztów, które mają wpływ na wysokość opłat eksploatacyjnych za mieszkania.

   Odbiór w/w odpadów realizowany jest przez Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych oraz EKOMBUD zgodnie z niżej zamieszczonym harmonogramem.
Odpady należy wystawić przy altanach śmietnikowych do godz. 600 w dniu wywozu.
 
23.08.2024 r.
ul. Kazimierza Wielkiego
ul. św. Marka
ul. św. Jana
ul. św. Leonarda
ul. Pod Lipką
30.09.2024 r.
ul. Kolejowa
ul. Ks. J. Poniatowskiego
27.09.2024 r.
ul. Sądecka
04.10.2024 r.
ul. Legionów Polskich
ul. gen. T. Jakubowskiego
ul. gen. W. Czumy
ul. Brzeźnicka
ul. Floris
11.10.2024 r.
ul. Krakowska
ul. E. Windakiewicza

    Poza wyznaczonymi terminami w/w odpady oraz odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych można oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bochni przy ul. 20 Stycznia (baza BZUK). PSZOK czynny: pn.-pt. godz. 700 - 1700, sob. 800 - 1400.

W przypadku zamiaru wyrzucenia odpadów wielkogabarytowych poza wyznaczonymi terminami prosimy o bezpośredni kontakt z Panem Lucjanem Kolarzem, tel. 502 914 432, który udzieli pomocy przy wywozie w/w odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (baza BZUK).
 
Z zasobów Spółdzielni zlokalizowanych w Nowym Wiśniczu odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie wykonywany dwukrotnie w dniach 19.04.2024 r. oraz 05.09.2024 r. 
Można wystawić następujące odpady wielkogabarytowe (bez opon i odpadów budowlanych): stoły, krzesła, szafy, wersalki, tapczany, łóżka, fotele, dywany, wykładziny, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, choinki sztuczne i inne odpady problematyczne (niebezpieczne).

Odpady należy wystawić przy altanach śmietnikowych do godz. 700 w dniu wywozu.

    Ponadto każdy mieszkaniec gminy może je przekazać nieodpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Nowym Wiśniczu, ul. Jana Matejki (teren składowiska odpadów komunalnych). PSZOK przyjmuje odpady w każdą sobotę w godz. 800 - 1500 z wyłączeniem dni świątecznych.
 
Szczegółowe informacje dotyczące dostarczenia odpadów można uzyskać w PSZOK w Bochni i w Nowym Wiśniczu.
 
get info1 Zapraszamy do zapoznania się również z artykułami "Dlaczego warto segregować śmieci?"
         oraz "Segregacja odpadów"
 
 
Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bochni. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates