Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bochni
ul. gen. Tadeusza Jakubowskiego 3
32-700 Bochnia
tel./fax:  14 612 69 75
               14 611 33 39
               14 612 61 65
 

O Spółdzielni

   Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bochni powołana została do życia na zebraniu założycielskim w dniu 4 kwietnia 1960 r. i wpisana do rejestru Spółdzielni Mieszkaniowych pod numerem 1112 Uchwałą Zarządu Związku Spółdzielni Mieszkaniowych i Budowlanych w Warszawie z dnia 17 września 1960 r. Pierwszej rejestracji sądowej oraz rejestracji Statutu i członków Zarządu dokonano w Sądzie Powiatowym dla miasta Krakowa w dniu 18 października 1962 r. pod numerem S.821/62 na podstawie postanowienia nr RS.A.XX-18.
   Spółdzielnia ma charakter eksploatacyjny i jest największą spółdzielnią mieszkaniową na terenie Bochni. Zasoby Spółdzielni położone są w Bochni oraz w Nowym Wiśniczu.
Spółdzielnia zarządza i administruje 2.390 mieszkaniami znajdującymi się w 51 wielorodzinnych budynkach o łącznej powierzchni 116 041,38 m2, 37 lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni 3 155,13 m2, 264 boksami garażowymi o łącznej powierzchni 4 541,29 m2.
W zasobach Spółdzielni zamieszkuje aktualnie ok. 5,5 tys. mieszkańców, a jej tereny obejmują łącznie powierzchnię 24,73 ha, w tym tereny zielone stanowią ok. 50%.
   Stan prawny terenów Spółdzielni jest w pełni uregulowany. Wszystkie tereny (działki gruntowe) zabudowane budynkami mieszkalnymi zostały wykupione na własność od Gminy Miasta Bochnia. Obecnie tereny te są współwłasnością Spółdzielni i właścicieli wyodrębnionych lokali w częściach posiadanych udziałów w nieruchomości wspólnej. W stosunku do reszty terenów (działek gruntowych) zabudowanych budynkami niemieszkalnymi Spółdzielnia posiada uregulowany tytuł prawny w postaci użytkowania wieczystego gruntu.
   Siedziba Spółdzielni zlokalizowana jest na parterze budynku przy ul. gen. Tadeusza Jakubowskiego 3, gdzie znajdują się biura, a także Zarząd i Rada Nadzorcza.

 

baner1

 

 

 
Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bochni. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates