Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bochni
ul. gen. Tadeusza Jakubowskiego 3
32-700 Bochnia
tel./fax:  14 612 69 75
               14 611 33 39
               14 612 61 65
 

Lokale użytkowe

office building1Spółdzielnia posiada w swoich zasobach 39 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 3 018,04 m2
z tego:
  • 3 lokale w budynkach wolnostojących,
  • 32 lokale w budynkach mieszkalnych,
  • 4 lokale wykorzystywane na potrzeby własne Spółdzielni.
 
 

 

 

 
Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bochni. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates